06 48 25 1444
StadsGroener logo

Visie

Stadsgroener zet zich in voor een fijne stad voor iedereen die er woont, werkt, leert en speelt.
In het huidige klimaat van periodes met droogte, hitte, watertekort en wateroverlast staat de leefbaarheid in steden en dorpen flink onder druk. Ook de luchtkwaliteit en welbevinden in stenige omgevingen is niet goed voor de gezondheid van de mensen die er wonen.
De klimaatverandering staat onder invloed van keuzes die mensen maken. Mensen kunnen dus ook keuzes maken die het klimaat en daarmee de leefbaarheid in de stad ten goede komen.

MISSIE

De invloed van klimaat op de leefbaarheid in de stad is groot. Stadsgroener speelt hierop in om de stad een fijne, leefbare plek te maken waar mensen gezond en gelukkig kunnen leren, spelen, wonen en werken.
Vergroening staat hierin centraal. Vergroening zorgt voor verkoeling, schone lucht, betere waterhuishouding, kansen voor biodiversiteit en, niet te vergeten, een mooie omgeving.
Stadsgroener inspireert, laat mogelijkheden zien en legt uit hoe iedereen kan bijdragen aan een duurzame omgeving. Zo kan iedereen zijn eigen duurzame doelen halen en bijdragen aan klimaatbestendige gezonde leef- en werkomgeving.

Doelen

Stadsgroener draagt bij aan verschillende van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties.
Goede gezondheid en welzijn

Goede Gezondheid en Welzijn

Stadsgroener draagt bij aan een gezondere stad. Mensen die in een gezonde omgeving leven en werken, zullen minder snel afhankelijk zijn van gezondheidszorg. De gezonde stad die Stadsgroener nastreeft, is een manier om zorgbehoefte te verminderen.

Duurzame steden en gemeenschappen

Duurzame steden en Gemeenschappen

Vergroening draagt bij aan schone lucht. Met natuurinclusieve toepassingen wordt bijgedragen aan bestendigheid tegen klimaatverandering.

klimaatactie

Klimaatactie

Stadsgroener draagt bij aan bewustwording van de impact van klimaatverandering. Deze bewustwording draagt zij uit aan personen, bedrijven en gemeentes waar ze mee samenwerkt.

Leven op het land

Leven op het land

In dit doel wordt mede gestreefd naar versterking van lokale biodiversiteit (en het tegengaan van invasieve exoten). Ook het behoud van bestaande ecosystemen en deze versterken. Stadsgroener zet in op gerichte vergroening in de stad.

partnerschap om doelstellingen te bereiken

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Stadsgroener werkt samen met lokale en nationale organisaties. Zowel met gemeentes als met veelal gelijkgestemde bedrijven. Kennis delen, versterking van elkaars mogelijkheden en gelijkwaardige samenwerkingsverbanden zorgen voor een waardevolle bijdragen aan de betekenis economie.